חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים להפקדת כספי נוסעים במרחב הדיגיטלי בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים
מספר מכרז:
2016/15/040/044/00
תאריך פרסום:
08/12/2016
תאריך אחרון להגשה:
18/01/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/12/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
17/01/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר