חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של חנות לממכר טובין הפטורים ממיסים או החייבים בהם, שהם מוצרי יודאיקה, באולם הנוסעים היוצאים בטרמינל 3 של נמל התעופה הבינלאומי בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/041/00
תאריך פרסום:
10/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
14/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
10/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר