חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה לתכנון, הקמה, ניהול והפעלה של מרכז לוגיסטי בנמל התעופה בן גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/034/00
תאריך פרסום:
02/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
23/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
02/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/04/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר