חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לקבלת הרשאה למתן שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית בנמל התעופה בן-גוריון
מספר מכרז:
2016/15/040/031/00
תאריך פרסום:
16/01/2017
תאריך אחרון להגשה:
08/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/01/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
05/02/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר