חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה לניקוי כלי רכב של חברות השכרת הרכב בנתב"ג וכן לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה לכלי רכב
מספר מכרז:
2016/15/040/030/00
תאריך פרסום:
29/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
21/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
28/11/2016 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
2,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר