חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן הרשאה להצבה, הפעלה ואחזקת אוטומטיים למשיכת מזומנים במטבע ₪ בלבד בנמל התעופה בן גוריון, שדות התעופה הפנים ארציים ומסופי מעבר הגבול היבשתיים
מספר מכרז:
2016/15/040/012/00
תאריך פרסום:
17/11/2016
תאריך אחרון להגשה:
25/12/2016 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
17/11/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
20/12/2016 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר