חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לקבלת הרשאה למתן שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית בשדה התעופה רמון
מספר מכרז:
2015/15/086/109/00
תאריך פרסום:
29/09/2016
תאריך אחרון להגשה:
22/02/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/09/2016
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/02/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר