חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי לאספקת גרורים, וציוד יעודי נלווה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2019/070/0119/00
תאריך פרסום:
04/04/2019
תאריך אחרון להגשה:
16/05/2019 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
04/04/2019
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/05/2019 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר