חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי הסרת גומי ומזהמים ממסלולי טיסה ורחבות חנייה, בנמל התעופה בן-גוריון ובשדות התעופה הפנים ארציים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2018/073/0022/00
תאריך פרסום:
31/05/2018
תאריך אחרון להגשה:
02/07/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
31/05/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/06/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר