חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה והתקנת שמשות לרכבים תפעוליים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2018/070/0468/00
תאריך פרסום:
29/11/2018
תאריך אחרון להגשה:
14/01/2019 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/11/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/01/2019 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר