חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת שירותי ייעוץ טכני לאוטובוסים תעופתיים בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2018/070/0248/00
תאריך פרסום:
06/08/2018
תאריך אחרון להגשה:
04/09/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/08/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
03/09/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר