חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Invitation to Participate in the Pre-Qualification Stage of Tender for the Provision of Information and Communication Technology (ICT) Consultancy Services for BHS/HBS Systems
מכרז פומבי בינלאומי (הכולל שלב מיון מוקדם) למתן שירותי יעוץ בנושאי תקשוב למערכות שינוע ושיקוף כבודה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/190/0212/00
תאריך פרסום:
21/12/2017
תאריך אחרון להגשה:
15/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
21/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/02/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר