חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה להקמת חניוני טווח ארוך בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0010/00
תאריך פרסום:
01/02/2018
תאריך אחרון להגשה:
26/03/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/02/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
26/02/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר