חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום מקטע במסלול 12-30 וכן שיקום מסלול Z בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0009/00
תאריך פרסום:
01/01/2018
תאריך אחרון להגשה:
08/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/01/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/01/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר