חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת לשדה תעופה לתעופה כללית, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0008/00
תאריך פרסום:
07/12/2017
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/12/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר