חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע שיפוץ בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0007/00
תאריך פרסום:
13/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
14/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
13/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
26/11/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר