חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום רחבת חניה למטוסים בראבו (B) בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0005/00
תאריך פרסום:
23/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
01/03/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
17/12/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
20,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר