חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות איטום במטבח בחדר האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/074/0001/00
תאריך פרסום:
27/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/11/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
27/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
23/10/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר