חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום קיימות וחסכון במשאבים עבור, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0273/00
תאריך פרסום:
30/10/2017
תאריך אחרון להגשה:
05/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
30/10/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
03/12/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר