חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לתכנון אספקה והתקנה של אוהל ממוזג בחניון 25 בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0074/00
תאריך פרסום:
20/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
25/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
20/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
28/11/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר