חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה, החלפה ושיפוץ משאבות, צנרת, אביזרים וחלקים נוספים הנדרשים למכוני ביוב וניקוז, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0059/00
תאריך פרסום:
23/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
01/01/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
10/12/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר