חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון לצנרת ותאי דלק למטוסים (דס"ל) בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0040/00
תאריך פרסום:
12/02/2018
תאריך אחרון להגשה:
08/05/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/02/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/03/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר