חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל, עבור חטיבת אחזקה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0032/00
תאריך פרסום:
19/10/2017
תאריך אחרון להגשה:
25/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
19/10/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
08/11/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
2,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר