חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לביצוע עבודות חשמל, עבור חטיבת אחזקה, במתקני רשות שדות התעופה באזור אילת, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0022/00
תאריך פרסום:
29/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
13/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
12/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר