חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של אמצעי תצוגה, בכל אתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0011/00
תאריך פרסום:
11/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
26/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
11/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
27/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר