חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות בינוי, תשתיות ונגרות לדלפק קפה, באולם נוסעים יוצאים -טרמינל 1, בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0010/00
תאריך פרסום:
16/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
22/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
01/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר