חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי פיקוח על מערכות גילוי אש, המותקנות באתרי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0009/00
תאריך פרסום:
06/04/2017
תאריך אחרון להגשה:
23/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/04/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
07/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר