חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מעלית במבנה הדרכה, בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0003/00
תאריך פרסום:
02/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
04/05/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
02/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/04/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר