חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לתכנון, אספקה, התקנה, שדרוג ואחזקה כוללת של מערכות כריזה בנתב"ג ומתקנים אחרים של רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/073/0001/00
תאריך פרסום:
26/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
21/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
26/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
12/07/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר