חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי הכוונה, סדרנות קהל ושרות לנוסע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0563/00
תאריך פרסום:
01/03/2018
תאריך אחרון להגשה:
16/04/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/03/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/03/2018 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר