חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות להקמת מבנה חדר חשמל במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0550/00
תאריך פרסום:
08/02/2018
תאריך אחרון להגשה:
19/03/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
08/02/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
22/02/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר