חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח רכבי רשות שדות התעופה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0518/00
תאריך פרסום:
15/01/2018
תאריך אחרון להגשה:
22/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
15/01/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/02/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר