חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Tender for the Procurement of E-Commerce Platform for Airport Car Parking Pre-booking and Ancillary Services
מכרז לרכישת שירותים בפלטפורמת מסחר אלקטרונית לחניונים בשדות תעופה ומתן שירותים נלווים
מספר מכרז:
2016/070/0444/00
תאריך פרסום:
25/01/2018
תאריך אחרון להגשה:
08/03/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
25/01/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
07/03/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר