חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לביצוע מתחם מאצרות להעברת חומ"ס במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0392/00
תאריך פרסום:
07/12/2017
תאריך אחרון להגשה:
12/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
07/12/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
24/12/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר