חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה לאספקת והתקנת ציוד מטבח קבוע למבנה 10 בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0379/00
תאריך פרסום:
14/08/2017
תאריך אחרון להגשה:
18/09/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
14/08/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
30/08/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר