חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ, ליווי, יישום ובקרה תפעולית שוטפת לת"י: ISO 14001 עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0325/00
תאריך פרסום:
06/11/2017
תאריך אחרון להגשה:
05/12/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
06/11/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
03/12/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר