חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון במסוף אלנבי עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0300/00
תאריך פרסום:
27/07/2017
תאריך אחרון להגשה:
04/09/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
27/07/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
09/08/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר