חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ וליווי בתחום היבטי איכות סביבה בתשתיות, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0274/00
תאריך פרסום:
18/01/2018
תאריך אחרון להגשה:
20/02/2018 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/01/2018
תאריך סיום תשלום/רישום:
19/02/2018 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר