חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בניהול סיכוני מט"ח וריבית ושרותי ביצוע גדר עסקאות Back Office, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0220/00
תאריך פרסום:
24/08/2017
תאריך אחרון להגשה:
26/09/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
24/08/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
25/09/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר