חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני, תפעול ומנהלה במעברי הגבול היבשתיים אלנבי, נהר הירדן, בגין, יצחק רבין וניצנה עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0149/00
תאריך פרסום:
12/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
31/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
12/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
02/07/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
5,000

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר