חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי בדיקות סקר רפואי תקופתי לעובדי רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0109/00
תאריך פרסום:
01/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
18/09/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
01/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
17/09/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר