חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ למניעת מטרדי ציפורים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0108/00
תאריך פרסום:
04/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
06/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
04/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
28/05/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר