חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח CYBER עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0093/00
תאריך פרסום:
11/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
03/08/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
11/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
01/08/2017 שעה: 14:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר