חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי עבודות דפוס ועיצוב גרפי עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0092/00
תאריך פרסום:
22/06/2017
תאריך אחרון להגשה:
24/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
22/06/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
21/07/2017 שעה: 14:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר