חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת לאספקת מדבקות ברקוד ומדבקות נוספות עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0082/00
תאריך פרסום:
24/08/2017
תאריך אחרון להגשה:
30/10/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
24/08/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
29/10/2017 שעה: 12:00
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר