חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים וחיצוניים, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0071/00
תאריך פרסום:
02/03/2017
תאריך אחרון להגשה:
03/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
02/03/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
14/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר