חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
Open Tender for the provision of Consultancy, Services for commercial activities and programs for Israeli Airports Authority's facilities
מכרז פומבי בינלאומי לקבלת שירותי ייעוץ בתחום הפעילות המסחרית בשדות תעופה בעולם לצורך גיבוש התפיסה המסחרית בטרמינל 3 ובמתקני הרשות הנוספים - בתחום השוק הקמעונאי הבינלאומי
מספר מכרז:
2017/070/0068/00
תאריך פרסום:
18/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
18/07/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
18/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
16/07/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר