חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית בשד"ת על שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0052/00
תאריך פרסום:
23/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
03/04/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
23/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
13/03/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר