חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות בחטיבת המסופים ושתפ"א, עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2017/070/0034/00
תאריך פרסום:
29/05/2017
תאריך אחרון להגשה:
29/06/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
29/05/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
26/06/2017 שעה: 23:30
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר