חיפוש באתר
 

מכרזים

פרטי המכרז
 
נושא:
מכרז מסגרת פומבי להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי מנהלי פרויקטים, מלווי תהליכים ויועצים בתחום התקשוב עבור רשות שדות התעופה
מספר מכרז:
2016/197/0030/00
תאריך פרסום:
16/02/2017
תאריך אחרון להגשה:
20/03/2017 שעה: 10:00
 
לתשלום/רישום עבור השתתפות במכרז
 
תאריך תחילת תשלום/רישום:
16/02/2017
תאריך סיום תשלום/רישום:
15/03/2017 שעה: 23:30
סכום לתשלום:
1,500

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר